k.ú.: 650617 - Dobrotice u Chanovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 1984609
zahrada 42 30330
ovoc. sad 4 17595
travní p. 156 232044
lesní poz 91 347761
vodní pl. nádrž umělá 5 2670
vodní pl. rybník 2 25043
vodní pl. tok umělý 41 10249
vodní pl. zamokřená pl. 1 234
zast. pl. společný dvůr 2 89
zast. pl. 58 35537
ostat.pl. jiná plocha 13 38261
ostat.pl. manipulační pl. 14 26022
ostat.pl. neplodná půda 133 90417
ostat.pl. ostat.komunikace 30 26984
ostat.pl. silnice 1 14085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2243
ostat.pl. zeleň 4 200
Celkem KN 1146 2884373
Par. KMD 1146 2884373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 57
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 113
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2016
KM-D 1:2000 13.03.2001 09.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 13.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 17:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.