k.ú.: 650498 - Chabařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568007 - Chabařovice NUTS5 CZ0427568007
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 3515353
zahrada 581 229216
ovoc. sad 4 131916
travní p. 127 551357
lesní poz 6 418141
vodní pl. nádrž umělá 13 137454
vodní pl. rybník 26 251795
vodní pl. tok přirozený 53 189456
vodní pl. tok umělý 4 9258
vodní pl. zamokřená pl. 16 57619
zast. pl. společný dvůr 15 2534
zast. pl. zbořeniště 40 11732
zast. pl. 1103 254096
ostat.pl. dobývací prost. 2 1146
ostat.pl. dráha 17 312154
ostat.pl. dálnice 11 79381
ostat.pl. jiná plocha 549 1928134
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 71
ostat.pl. manipulační pl. 102 530600
ostat.pl. neplodná půda 50 162244
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8934
ostat.pl. ostat.komunikace 331 392840
ostat.pl. pohřeb. 2 10779
ostat.pl. silnice 31 120917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 108115
ostat.pl. zeleň 83 74431
Celkem KN 3518 9489673
Par. DKM 3518 9489673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 386
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 169
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 116
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 1039
byt.z. byt 5
obč.z. byt 23
Celkem JED 28
LV 898
spoluvlastník 1212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 02.11.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.07.2019 21:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.