k.ú.: 650498 - Chabařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568007 - Chabařovice NUTS5 CZ0427568007
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 3515353
zahrada 583 229109
ovoc. sad 4 131916
travní p. 130 551358
lesní poz 6 418141
vodní pl. nádrž umělá 13 137454
vodní pl. rybník 26 251795
vodní pl. tok přirozený 54 189465
vodní pl. tok umělý 4 9258
vodní pl. zamokřená pl. 16 57619
zast. pl. společný dvůr 15 2534
zast. pl. zbořeniště 40 11732
zast. pl. 1107 256934
ostat.pl. dráha 17 312154
ostat.pl. dálnice 11 79381
ostat.pl. jiná plocha 558 1926832
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 71
ostat.pl. manipulační pl. 102 530600
ostat.pl. neplodná půda 50 162244
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8934
ostat.pl. ostat.komunikace 333 393995
ostat.pl. pohřeb. 2 10779
ostat.pl. silnice 31 120917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 108081
ostat.pl. zeleň 82 73016
Celkem KN 3536 9489672
Par. DKM 3536 9489672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 383
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 173
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 116
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 1048
byt.z. byt 5
obč.z. byt 23
Celkem JED 28
LV 908
spoluvlastník 1230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 02.11.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 04:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.