k.ú.: 650480 - Hýsly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo náměstí 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586200 - Hýsly NUTS5 CZ0645586200
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1822 4878138
vinice 181 660481
zahrada 162 73961
ovoc. sad 198 268213
travní p. 45 151390
lesní poz les s budovou 1 2
lesní poz 8 1560419
vodní pl. nádrž umělá 151 48117
vodní pl. tok přirozený 22 7395
vodní pl. tok umělý 83 47118
vodní pl. zamokřená pl. 2 1764
zast. pl. společný dvůr 1 61
zast. pl. zbořeniště 20 3764
zast. pl. 278 111727
ostat.pl. jiná plocha 103 113945
ostat.pl. manipulační pl. 80 54660
ostat.pl. neplodná půda 41 47420
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 15902
ostat.pl. ostat.komunikace 261 136573
ostat.pl. silnice 10 72400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1727
ostat.pl. zeleň 11 10573
Celkem KN 3504 8265750
Par. DKM 209 511097
Par. KMD 3295 7754653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 650
spoluvlastník 971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 27.03.2013
DKM-KPÚ 04.03.2005 1:1000 04.03.2005 *) 27.03.2013 Na části k.ú. (1%) při KPÚ Kelčany
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.03.2018 Na malé části k.ú. je vedena mapa sáhová v S-SK, která bude digitalizována změnou katastrální hranice při KPÚ v k.ú. Kostelec u Kyjova


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 13.08.2022 01:58

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.