k.ú.: 650447 - Pláně na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1648425
zahrada 15 26267
travní p. 45 815613
lesní poz 9 223300
vodní pl. rybník 1 7198
vodní pl. tok přirozený 2 1258
vodní pl. tok umělý 10 27908
zast. pl. 5 3810
ostat.pl. jiná plocha 14 13864
ostat.pl. neplodná půda 18 51210
ostat.pl. ostat.komunikace 20 21955
ostat.pl. silnice 32 30599
Celkem KN 199 2871407
Par. KMD 199 2871407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 2
č.p. ubyt.zař 1
Celkem BUD 4
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 22
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 02.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 17:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička