k.ú.: 650412 - Hynčina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536113 - Hynčina NUTS5 CZ0715536113
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1247600
zahrada 155 112405
travní p. 517 2568877
lesní poz 335 18237242
vodní pl. nádrž přírodní 1 313
vodní pl. nádrž umělá 3 8904
vodní pl. tok přirozený 62 54204
vodní pl. tok umělý 1 223
vodní pl. zamokřená pl. 4 3855
zast. pl. společný dvůr 2 732
zast. pl. zbořeniště 12 3433
zast. pl. 153 43003
ostat.pl. dráha 24 58666
ostat.pl. jiná plocha 110 145308
ostat.pl. manipulační pl. 7 8920
ostat.pl. neplodná půda 172 163705
ostat.pl. ostat.komunikace 214 163018
ostat.pl. pohřeb. 1 1262
ostat.pl. silnice 26 115076
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 17443
ostat.pl. zeleň 2 6515
Celkem KN 1937 22960704
Par. KMD 1937 22960704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 11
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
rozestav. 1
Celkem BUD 149
LV 235
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.