k.ú.: 650366 - Hybrálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 550281 - Hybrálec NUTS5 CZ0632550281
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 4613950
zahrada 200 120730
travní p. 236 791733
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz 108 4044162
vodní pl. nádrž umělá 1 346
vodní pl. rybník 12 123697
vodní pl. tok přirozený 23 20947
vodní pl. zamokřená pl. 1 536
zast. pl. 316 95751
ostat.pl. jiná plocha 265 248967
ostat.pl. manipulační pl. 35 43042
ostat.pl. neplodná půda 29 31605
ostat.pl. ostat.komunikace 209 235703
ostat.pl. pohřeb. 2 2137
ostat.pl. silnice 41 45350
ostat.pl. skládka 1 62283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13595
ostat.pl. zeleň 6 3078
Celkem KN 1664 10497670
PK 483 3505508
GP 251 4600910
Celkem ZE 734 8106418
Par. KMD 1664 10497670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 160
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 40
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 306
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 395
spoluvlastník 594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.08.2022 06:23

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.