k.ú.: 650340 - Pozdyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 1028883
zahrada 54 32804
travní p. 199 470037
lesní poz 102 439768
vodní pl. nádrž umělá 3 3149
vodní pl. rybník 4 218476
vodní pl. tok přirozený 29 3013
vodní pl. tok umělý 14 3530
vodní pl. zamokřená pl. 5 846
zast. pl. společný dvůr 2 268
zast. pl. zbořeniště 2 191
zast. pl. 70 29110
ostat.pl. jiná plocha 62 61432
ostat.pl. manipulační pl. 5 2449
ostat.pl. neplodná půda 77 41724
ostat.pl. ostat.komunikace 56 37283
ostat.pl. silnice 14 15449
Celkem KN 1016 2388412
Par. KMD 1016 2388412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 68
LV 111
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 15.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 03:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.