k.ú.: 650331 - Hvožďany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 3584798
zahrada 198 142406
ovoc. sad 3 13021
travní p. 597 1307483
lesní poz 102 1950716
vodní pl. nádrž umělá 9 20937
vodní pl. rybník 10 265567
vodní pl. tok přirozený 79 19466
vodní pl. tok umělý 6 7494
vodní pl. zamokřená pl. 3 1308
zast. pl. společný dvůr 5 1334
zast. pl. zbořeniště 12 2152
zast. pl. 260 97561
ostat.pl. jiná plocha 111 103292
ostat.pl. manipulační pl. 25 48491
ostat.pl. neplodná půda 103 79319
ostat.pl. ostat.komunikace 110 112399
ostat.pl. pohřeb. 3 5657
ostat.pl. silnice 170 89225
ostat.pl. zeleň 9 844
Celkem KN 2757 7853470
Par. KMD 2757 7853470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 12
Celkem JED 42
LV 393
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 15.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.