k.ú.: 650323 - Hvozdnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539261 - Hvozdnice NUTS5 CZ020A539261
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1664340
zahrada 460 308818
ovoc. sad 1 3261
travní p. 182 212834
lesní poz les s budovou 14 486
lesní poz 127 2209102
vodní pl. nádrž umělá 3 3988
vodní pl. tok přirozený 8 6412
vodní pl. tok umělý 13 4583
vodní pl. zamokřená pl. 24 16481
zast. pl. 519 75007
ostat.pl. dráha 2 27975
ostat.pl. jiná plocha 54 18076
ostat.pl. manipulační pl. 3 14063
ostat.pl. neplodná půda 34 15244
ostat.pl. ostat.komunikace 86 74909
ostat.pl. pohřeb. 2 3731
ostat.pl. silnice 21 27509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17283
Celkem KN 1855 4704102
Par. KMD 1855 4704102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 232
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 203
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
Celkem BUD 526
LV 599
spoluvlastník 810

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2021
KMD 1:1000 01.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 23.07.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 13.08.2022 02:26

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.