k.ú.: 650218 - Dražeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 578665 - Dražeň NUTS5 CZ0325578665
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 2753274
zahrada 161 122247
ovoc. sad 4 3886
travní p. 214 1242212
lesní poz 405 3165157
vodní pl. nádrž umělá 3 5208
vodní pl. rybník 1 48035
vodní pl. tok přirozený 8 9984
vodní pl. tok umělý 8 8909
vodní pl. zamokřená pl. 6 28949
zast. pl. zbořeniště 2 228
zast. pl. 171 55907
ostat.pl. jiná plocha 105 169695
ostat.pl. manipulační pl. 38 38193
ostat.pl. neplodná půda 1 1443
ostat.pl. ostat.komunikace 91 189035
ostat.pl. silnice 12 128324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8856
ostat.pl. zeleň 5 42731
Celkem KN 1412 8022273
Par. DKM 1002 6955187
Par. KMD 410 1067086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 147
LV 233
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2010 část území (intravilán)
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 27.05.2009 *) extravilán
KM-D 1:1000 15.07.2000 02.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 15.07.2000 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 01.10.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička