k.ú.: 650170 - Hvězdonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529745 - Hvězdonice NUTS5 CZ0201529745
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 532273
zahrada 204 157267
travní p. 60 74672
lesní poz 39 202848
vodní pl. tok přirozený 6 62765
vodní pl. tok umělý 1 2122
zast. pl. zbořeniště 2 90
zast. pl. 266 64560
ostat.pl. dráha 14 26371
ostat.pl. dálnice 2 114180
ostat.pl. jiná plocha 66 33364
ostat.pl. manipulační pl. 13 10883
ostat.pl. neplodná půda 33 10549
ostat.pl. ostat.komunikace 83 55220
ostat.pl. silnice 6 18212
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16444
ostat.pl. zeleň 23 21460
Celkem KN 890 1403280
Par. KMD 890 1403280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 272
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2013
S-SK GS 1:2880 1824 19.08.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 01:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička