k.ú.: 650137 - Hlavňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 541502
zahrada 124 88519
ovoc. sad 5 12030
travní p. 446 1588496
lesní poz les s budovou 4 94
lesní poz 121 1825173
vodní pl. nádrž umělá 5 13075
vodní pl. rybník 2 5264
vodní pl. tok přirozený 1 1620
vodní pl. tok umělý 13 3068
vodní pl. zamokřená pl. 3 12497
zast. pl. zbořeniště 7 1049
zast. pl. 155 42964
ostat.pl. jiná plocha 92 71124
ostat.pl. manipulační pl. 6 13726
ostat.pl. neplodná půda 14 8179
ostat.pl. ostat.komunikace 107 99721
ostat.pl. silnice 17 23709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 624
Celkem KN 1189 4352434
Par. KMD 1189 4352434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 13
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 153
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 182
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2011
S-SK GS 1:2880 1840 20.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.09.2020 05:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.