k.ú.: 650099 - Arnoltice u Huzové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597414 - Huzová NUTS5 CZ0712597414
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 3778728
zahrada 17 5631
travní p. 141 2190728
lesní poz 60 1056573
vodní pl. nádrž umělá 1 1051
vodní pl. tok přirozený 1 6181
zast. pl. zbořeniště 8 3467
zast. pl. 70 28449
ostat.pl. jiná plocha 72 76921
ostat.pl. manipulační pl. 12 44882
ostat.pl. neplodná půda 11 12898
ostat.pl. ostat.komunikace 89 89420
ostat.pl. pohřeb. 1 775
ostat.pl. silnice 3 61566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 598
Celkem KN 524 7357868
Par. KMD 524 7357868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 69
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 2
Celkem JED 30
LV 103
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.