k.ú.: 650005 - Hutě pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 959373
zahrada 82 70006
travní p. 440 831398
lesní poz les(ne hospodář) 12 619528
lesní poz 123 8627477
vodní pl. nádrž přírodní 2 720
vodní pl. nádrž umělá 2 1979
vodní pl. rybník 3 57839
vodní pl. tok přirozený 40 10520
vodní pl. tok umělý 23 4722
vodní pl. zamokřená pl. 24 16896
zast. pl. společný dvůr 2 1193
zast. pl. zbořeniště 1 12
zast. pl. 210 55068
ostat.pl. jiná plocha 105 90756
ostat.pl. manipulační pl. 44 28420
ostat.pl. neplodná půda 57 57484
ostat.pl. ostat.komunikace 91 95073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 25787
Celkem KN 1525 11554251
Par. KMD 1525 11554251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če bydlení 42
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 205
LV 228
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2013
S-SK GS 1:2880 1830 26.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička