k.ú.: 649996 - Huštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592218 - Huštěnovice NUTS5 CZ0722592218
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3488 5094524
vinice 2 305
zahrada 392 238850
ovoc. sad 9 30014
travní p. 202 174618
lesní poz 27 26785
vodní pl. nádrž přírodní 26 56113
vodní pl. nádrž umělá 8 8981
vodní pl. rybník 41 28453
vodní pl. tok přirozený 403 102774
vodní pl. tok umělý 43 58954
vodní pl. zamokřená pl. 34 68533
zast. pl. společný dvůr 3 164
zast. pl. zbořeniště 19 2550
zast. pl. 518 174808
ostat.pl. dráha 4 68811
ostat.pl. jiná plocha 219 142716
ostat.pl. manipulační pl. 230 108280
ostat.pl. neplodná půda 26 4102
ostat.pl. ostat.komunikace 929 138578
ostat.pl. pohřeb. 2 7010
ostat.pl. silnice 100 37091
ostat.pl. skládka 1 486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13283
ostat.pl. zeleň 43 9597
Celkem KN 6774 6596380
Par. DKM 6774 6596380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 201
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 12
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 475
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 847
spoluvlastník 1237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2007 vlastní
THM-V 1:2000 01.01.1974 11.04.2007 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 01:53

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.