k.ú.: 649996 - Huštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592218 - Huštěnovice NUTS5 CZ0722592218
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3488 5092441
vinice 2 305
zahrada 392 238850
ovoc. sad 9 30014
travní p. 202 174618
lesní poz 27 26785
vodní pl. nádrž přírodní 26 56113
vodní pl. nádrž umělá 8 8981
vodní pl. rybník 41 28453
vodní pl. tok přirozený 403 102774
vodní pl. tok umělý 43 58954
vodní pl. zamokřená pl. 34 68533
zast. pl. společný dvůr 3 164
zast. pl. zbořeniště 19 2550
zast. pl. 517 174887
ostat.pl. dráha 4 68811
ostat.pl. jiná plocha 221 142753
ostat.pl. manipulační pl. 234 110246
ostat.pl. neplodná půda 26 4102
ostat.pl. ostat.komunikace 929 138578
ostat.pl. pohřeb. 2 7010
ostat.pl. silnice 100 37091
ostat.pl. skládka 1 486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13283
ostat.pl. zeleň 43 9597
Celkem KN 6779 6596379
Par. DKM 6779 6596379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 201
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 12
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 477
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 853
spoluvlastník 1245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2007 vlastní
THM-V 1:2000 01.01.1974 11.04.2007 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:30

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.