k.ú.: 649856 - Hustířany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574554 - Velichovky NUTS5 CZ0523574554
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 2075680
zahrada 131 109123
ovoc. sad 10 53597
travní p. 107 643533
lesní poz 57 1284862
vodní pl. tok přirozený 14 15287
vodní pl. tok umělý 3 7963
vodní pl. zamokřená pl. 3 26224
zast. pl. společný dvůr 4 2439
zast. pl. zbořeniště 6 1115
zast. pl. 121 51176
ostat.pl. jiná plocha 32 8241
ostat.pl. manipulační pl. 11 21706
ostat.pl. neplodná půda 33 52093
ostat.pl. ostat.komunikace 76 101858
ostat.pl. silnice 8 42893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1494
Celkem KN 734 4499284
Par. DKM 380 3286360
Par. KMD 354 1212924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 117
LV 180
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 05.04.2016
S-SK GS 1:2880 1840 08.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 30.09.2020 18:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička