k.ú.: 649767 - Huslenky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542784 - Huslenky NUTS5 CZ0723542784
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1331 2393159
zahrada 458 320060
travní p. mez, stráň 6 5392
travní p. 4635 10948142
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 1239 18895337
vodní pl. nádrž umělá 5 4980
vodní pl. tok přirozený 53 222439
vodní pl. tok umělý 16 1194
vodní pl. zamokřená pl. 23 15727
zast. pl. zbořeniště 126 15221
zast. pl. 1440 257973
ostat.pl. dráha 3 58707
ostat.pl. jiná plocha 310 148071
ostat.pl. manipulační pl. 75 58909
ostat.pl. neplodná půda 1015 1170080
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 457
ostat.pl. ostat.komunikace 505 413780
ostat.pl. pohřeb. 2 2813
ostat.pl. silnice 48 110450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7916
ostat.pl. zeleň 10 16069
Celkem KN 11306 35066921
Par. KMD 11306 35066921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 329
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 430
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 412
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
Celkem BUD 1409
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 3
Celkem JED 16
LV 1741
spoluvlastník 2840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 15.07.2020 04:44

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.