k.ú.: 649716 - Výrov u Husince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550230 - Husinec NUTS5 CZ0315550230
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 570997
zahrada 61 60502
ovoc. sad 4 42651
travní p. 163 606092
lesní poz 74 742163
vodní pl. nádrž umělá 3 14208
vodní pl. tok umělý 8 3750
zast. pl. zbořeniště 1 1787
zast. pl. 89 44971
ostat.pl. jiná plocha 45 44434
ostat.pl. manipulační pl. 43 72301
ostat.pl. neplodná půda 198 135096
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 74 49191
ostat.pl. silnice 54 28643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24130
Celkem KN 943 2441161
Par. DKM 167 124786
Par. KMD 776 2316375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 83
LV 105
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2014
DKM 1:1000 03.07.2013
FÚO 1:2000 11.12.1981 21.10.2014
THM-V 1:2000 11.12.1981 03.07.2013
THM-V 1:1000 11.12.1981 03.07.2013
FÚO 1:1000 11.12.1981 21.10.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.09.2020 09:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.