k.ú.: 649708 - Husinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550230 - Husinec NUTS5 CZ0315550230
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 669 2641671
zahrada 404 241455
ovoc. sad 33 167948
travní p. 316 946082
lesní poz les s budovou 3 124
lesní poz 78 924655
vodní pl. nádrž umělá 12 539467
vodní pl. tok přirozený 27 65891
vodní pl. tok umělý 33 13843
vodní pl. zamokřená pl. 1 1706
zast. pl. společný dvůr 2 2669
zast. pl. zbořeniště 1 297
zast. pl. 665 158098
ostat.pl. jiná plocha 137 77815
ostat.pl. manipulační pl. 51 55626
ostat.pl. neplodná půda 395 202991
ostat.pl. ostat.komunikace 185 105039
ostat.pl. pohřeb. 1 2203
ostat.pl. silnice 59 100343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4384
ostat.pl. zeleň 26 56277
Celkem KN 3099 6308584
Par. DKM 1328 729089
Par. KMD 1771 5579495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 273
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 62
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 645
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 92
LV 682
spoluvlastník 978

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
DKM 1:1000 24.11.2014
THM-V 1:1000 01.12.1981 24.11.2014
FÚO 1:2000 01.12.1981 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 05:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička