k.ú.: 649694 - Horouty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550230 - Husinec NUTS5 CZ0315550230
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 385247
zahrada 17 10235
travní p. 165 669841
lesní poz 50 427573
vodní pl. nádrž umělá 1 528
vodní pl. tok umělý 5 2736
vodní pl. zamokřená pl. 6 2435
zast. pl. 19 10801
ostat.pl. jiná plocha 4 475
ostat.pl. manipulační pl. 8 8664
ostat.pl. neplodná půda 91 51971
ostat.pl. ostat.komunikace 12 11135
ostat.pl. silnice 6 16727
Celkem KN 475 1598368
Par. DKM 52 29209
Par. KMD 423 1569159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
LV 58
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2014
DKM 1:1000 21.06.2011
THM-V 1:2000 01.12.1981 21.06.2011
FÚO 1:2000 01.12.1981 12.11.2014 Většina bodů vznikla grafickým odsunem z originálu ML, základním podkladem pro obnovu bude tedy mapa PK
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.09.2020 09:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.