k.ú.: 649643 - Hůrky u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559849 - Hůrky NUTS5 CZ0326559849
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1195945
zahrada 177 100726
travní p. 325 532801
lesní poz 104 9904456
vodní pl. nádrž umělá 1 2588
vodní pl. rybník 2 4642
vodní pl. tok přirozený 19 15210
vodní pl. tok umělý 14 4769
zast. pl. 286 47825
ostat.pl. jiná plocha 105 53178
ostat.pl. manipulační pl. 8 3924
ostat.pl. neplodná půda 56 58256
ostat.pl. ostat.komunikace 73 84923
ostat.pl. pohřeb. 1 1153
ostat.pl. silnice 3 50018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1383
ostat.pl. zeleň 5 6745
Celkem KN 1443 12068542
Par. DKM 1443 12068542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 100
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 280
LV 293
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2012
THM-G 1:2000 30.06.1979 11.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička