k.ú.: 649562 - Hůrka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 2433676
zahrada 197 216446
ovoc. sad 2 9104
travní p. mez, stráň 3 5028
travní p. 115 247935
lesní poz 185 1254285
vodní pl. nádrž umělá 1 1005
vodní pl. tok přirozený 2 5034
vodní pl. tok umělý 11 3697
vodní pl. zamokřená pl. 7 8263
zast. pl. společný dvůr 1 394
zast. pl. 185 59854
ostat.pl. jiná plocha 43 14837
ostat.pl. manipulační pl. 18 12457
ostat.pl. mez, stráň 4 3103
ostat.pl. neplodná půda 14 5804
ostat.pl. ostat.komunikace 60 49691
ostat.pl. silnice 37 56634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9736
ostat.pl. zeleň 3 2815
Celkem KN 1313 4399798
Par. DKM 1313 4399798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 56
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 173
LV 270
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 15.07.1994 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.