k.ú.: 649554 - Stará Oleška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562521 - Huntířov NUTS5 CZ0421562521
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1518083
zahrada 163 63879
travní p. 201 504381
lesní poz 74 1696836
vodní pl. rybník 3 167506
vodní pl. tok přirozený 1 919
vodní pl. zamokřená pl. 1 1447
zast. pl. společný dvůr 1 340
zast. pl. zbořeniště 43 6609
zast. pl. 311 37957
ostat.pl. jiná plocha 77 161347
ostat.pl. manipulační pl. 11 1937
ostat.pl. neplodná půda 59 53667
ostat.pl. ostat.komunikace 102 84606
ostat.pl. pohřeb. 1 1482
ostat.pl. silnice 31 54817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 213 284126
ostat.pl. zeleň 8 2394
Celkem KN 1405 4642333
Par. KMD 1405 4642333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 133
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 30
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 311
LV 292
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
KMD 25.11.2014 1:1000 25.11.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 20:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.