k.ú.: 649546 - Nová Oleška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562521 - Huntířov NUTS5 CZ0421562521
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 292382
zahrada 80 32291
travní p. 182 686033
lesní poz 104 1153656
vodní pl. nádrž přírodní 1 5452
vodní pl. nádrž umělá 1 6426
vodní pl. tok přirozený 1 263
vodní pl. zamokřená pl. 1 319
zast. pl. zbořeniště 37 4459
zast. pl. 97 19738
ostat.pl. jiná plocha 30 29104
ostat.pl. manipulační pl. 3 3243
ostat.pl. neplodná půda 50 48776
ostat.pl. ostat.komunikace 67 41174
ostat.pl. silnice 1 18178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 853
ostat.pl. zeleň 1 1604
Celkem KN 673 2343951
Par. KMD 673 2343951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 97
LV 117
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2014
KMD 24.11.2014 1:1000 24.11.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1843 23.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 03:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.