k.ú.: 649503 - Lipno u Hunčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 3104777
zahrada 80 56377
ovoc. sad 1 5173
travní p. 166 288027
lesní poz les s budovou 24 1024
lesní poz 164 2239693
vodní pl. nádrž umělá 6 139874
vodní pl. tok umělý 2 547
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 32
vodní pl. zamokřená pl. 1 1828
zast. pl. zbořeniště 7 2101
zast. pl. 140 49093
ostat.pl. jiná plocha 57 56890
ostat.pl. manipulační pl. 8 22932
ostat.pl. neplodná půda 70 41541
ostat.pl. ostat.komunikace 143 78954
ostat.pl. silnice 40 58888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 28780
ostat.pl. zeleň 11 8235
Celkem KN 1649 6184766
Par. DKM 1649 6184766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 161
LV 184
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1985 24.06.2009 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 23.09.2020 15:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička