k.ú.: 649309 - Hulín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588491 - Hulín NUTS5 CZ0721588491
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1611 12653492
zahrada 987 561487
ovoc. sad 30 130107
travní p. 126 263806
lesní poz les(ne hospodář) 1 16801
lesní poz 143 2957533
vodní pl. nádrž umělá 6 9973
vodní pl. rybník 304 2259414
vodní pl. tok přirozený 128 421610
vodní pl. tok umělý 34 112290
vodní pl. zamokřená pl. 32 81716
zast. pl. společný dvůr 21 4509
zast. pl. zbořeniště 4 712
zast. pl. 2531 634335
ostat.pl. dobývací prost. 38 868317
ostat.pl. dráha 42 494229
ostat.pl. dálnice 18 493461
ostat.pl. jiná plocha 543 644156
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 119
ostat.pl. manipulační pl. 321 635159
ostat.pl. neplodná půda 109 229615
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 685
ostat.pl. ostat.komunikace 765 969710
ostat.pl. pohřeb. 4 11654
ostat.pl. silnice 130 302655
ostat.pl. skládka 10 24850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 89841
ostat.pl. zeleň 164 418526
Celkem KN 8123 25290762
Par. DKM 8123 25290762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 790
č.p. byt.dům 88
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 54
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 222
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 66
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 659
bez čp/če jiná st. 179
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 95
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2464
byt.z. byt 1523
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 26
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1581
LV 4024
spoluvlastník 7148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2013
DKM 1:1000 30.11.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.11.2005
S-SK ŠD 1:2500 1917 01.04.1961
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.12.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 02:55

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.