k.ú.: 649309 - Hulín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588491 - Hulín NUTS5 CZ0721588491
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1623 12653431
zahrada 992 560804
ovoc. sad 30 130107
travní p. 125 263786
lesní poz les(ne hospodář) 1 16801
lesní poz 143 2957533
vodní pl. nádrž umělá 6 9973
vodní pl. rybník 304 2259414
vodní pl. tok přirozený 128 421610
vodní pl. tok umělý 35 112290
vodní pl. zamokřená pl. 32 81716
zast. pl. společný dvůr 21 4425
zast. pl. zbořeniště 2 250
zast. pl. 2560 638261
ostat.pl. dobývací prost. 38 868317
ostat.pl. dráha 42 494229
ostat.pl. dálnice 18 493461
ostat.pl. jiná plocha 553 644633
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 119
ostat.pl. manipulační pl. 321 634349
ostat.pl. neplodná půda 109 229615
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 685
ostat.pl. ostat.komunikace 756 966179
ostat.pl. pohřeb. 5 12904
ostat.pl. silnice 130 302655
ostat.pl. skládka 10 24850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 89841
ostat.pl. zeleň 164 418526
Celkem KN 8169 25290764
Par. DKM 8169 25290764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 783
č.p. byt.dům 88
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 54
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 230
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 66
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 662
bez čp/če jiná st. 193
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 95
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2484
byt.z. byt 1523
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 28
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1583
LV 4025
spoluvlastník 7137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2013
DKM 1:1000 30.11.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.11.2005
S-SK ŠD 1:2500 1917 01.04.1961
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.12.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 08:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.