k.ú.: 649279 - Hukovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599212 - Bartošovice NUTS5 CZ0804599212
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 3059881
zahrada 171 155320
travní p. 90 855117
lesní poz 57 442390
vodní pl. nádrž umělá 2 3400
vodní pl. tok přirozený 42 20263
vodní pl. tok umělý 9 39178
vodní pl. zamokřená pl. 1 3536
zast. pl. společný dvůr 2 1306
zast. pl. zbořeniště 7 3387
zast. pl. 167 70428
ostat.pl. jiná plocha 50 19838
ostat.pl. manipulační pl. 23 21342
ostat.pl. neplodná půda 38 106269
ostat.pl. ostat.komunikace 138 162570
ostat.pl. pohřeb. 1 838
ostat.pl. silnice 7 14365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22214
ostat.pl. zeleň 2 1351
Celkem KN 1023 5002993
Par. DKM 1023 5002993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 68
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 162
byt.z. byt 34
Celkem JED 34
LV 243
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2018
DKM 1:1000 01.04.1996 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1996 reprodukce otisku mapy z r. 1915


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 01:22

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.