k.ú.: 649163 - Hřivínův Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585271 - Hřivínův Újezd NUTS5 CZ0724585271
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1405 1842214
zahrada 177 109589
ovoc. sad 1 4965
travní p. 1301 1738724
lesní poz 1008 3041048
vodní pl. tok přirozený 55 58203
vodní pl. zamokřená pl. 2 866
zast. pl. zbořeniště 22 4983
zast. pl. 290 91257
ostat.pl. jiná plocha 294 128740
ostat.pl. manipulační pl. 17 19730
ostat.pl. neplodná půda 513 409325
ostat.pl. ostat.komunikace 244 123437
ostat.pl. silnice 103 74358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10940
ostat.pl. zeleň 25 3008
Celkem KN 5465 7661387
Par. KMD 5465 7661387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 189
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 453
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 15.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:53

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.