k.ú.: 649163 - Hřivínův Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585271 - Hřivínův Újezd NUTS5 CZ0724585271
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1404 1841236
zahrada 179 111863
ovoc. sad 1 4965
travní p. 1300 1738172
lesní poz 1008 3041048
vodní pl. tok přirozený 55 58203
vodní pl. zamokřená pl. 2 866
zast. pl. zbořeniště 22 4019
zast. pl. 285 90514
ostat.pl. jiná plocha 298 130237
ostat.pl. manipulační pl. 17 19730
ostat.pl. neplodná půda 511 408900
ostat.pl. ostat.komunikace 254 123330
ostat.pl. silnice 103 74358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10940
ostat.pl. zeleň 25 3009
Celkem KN 5472 7661390
Par. KMD 5472 7661390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 189
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 270
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 448
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 15.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 07:06

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.