k.ú.: 649155 - Markvarec u Hřivic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566217 - Hřivice NUTS5 CZ0424566217
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 991317
zahrada 47 35816
travní p. 17 15184
lesní poz les s budovou 53 2046
lesní poz les(ne hospodář) 1 376
lesní poz ostat.komunikace 4 7234
lesní poz 26 2483541
vodní pl. nádrž umělá 1 1686
vodní pl. tok přirozený 7 1652
zast. pl. společný dvůr 3 1101
zast. pl. 105 34201
ostat.pl. jiná plocha 15 4314
ostat.pl. manipulační pl. 10 9571
ostat.pl. neplodná půda 41 23371
ostat.pl. ostat.komunikace 34 19182
ostat.pl. silnice 9 30556
ostat.pl. zeleň 9 2565
Celkem KN 547 3663713
Par. KMD 547 3663713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 154
LV 159
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK GS 1841 23.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.09.2020 04:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.