k.ú.: 649121 - Hřiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 2588933
zahrada 74 38922
travní p. 126 549711
lesní poz ostat.komunikace 1 990
lesní poz 92 890854
vodní pl. nádrž umělá 14 70179
vodní pl. rybník 5 7577
vodní pl. tok přirozený 7 5839
vodní pl. tok umělý 15 4578
zast. pl. 81 37468
ostat.pl. jiná plocha 45 33520
ostat.pl. manipulační pl. 3 7209
ostat.pl. neplodná půda 25 16132
ostat.pl. ostat.komunikace 79 107511
ostat.pl. silnice 3 27941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1594
ostat.pl. zeleň 23 27319
Celkem KN 694 4416277
Par. DKM 694 4416277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 79
LV 116
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2016 1:1000 03.01.2017 *)
DKM 1:1000 21.12.2006
ZMVM 1:1000 01.05.1989 21.12.2006
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.