k.ú.: 649066 - Vestec u Hřiměždic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540285 - Hřiměždice NUTS5 CZ020B540285
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 513342
zahrada 105 54731
ovoc. sad 1 2968
travní p. 70 170660
lesní poz 118 527344
vodní pl. nádrž umělá 4 7220
vodní pl. rybník 1 140
vodní pl. tok přirozený 13 196751
zast. pl. společný dvůr 1 382
zast. pl. 122 22729
ostat.pl. jiná plocha 21 11215
ostat.pl. neplodná půda 117 148838
ostat.pl. ostat.komunikace 37 16368
ostat.pl. silnice 9 41765
Celkem KN 707 1714453
Par. KMD 707 1714453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 114
LV 159
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 07:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.