k.ú.: 649058 - Hřiměždice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540285 - Hřiměždice NUTS5 CZ020B540285
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 2407627
zahrada 306 188121
ovoc. sad 2 4633
travní p. 184 663434
lesní poz les(ne hospodář) 2 1940
lesní poz 181 2099335
vodní pl. nádrž umělá 4 4041
vodní pl. tok přirozený 6 766634
vodní pl. tok umělý 3 393
zast. pl. společný dvůr 3 597
zast. pl. zbořeniště 6 1466
zast. pl. 390 82675
ostat.pl. jiná plocha 56 49458
ostat.pl. manipulační pl. 12 6732
ostat.pl. neplodná půda 325 347128
ostat.pl. ostat.komunikace 108 135698
ostat.pl. pohřeb. 1 4094
ostat.pl. silnice 2 5660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14334
ostat.pl. zeleň 3 8185
Celkem KN 1983 6792185
Par. KMD 1983 6792185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 128
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 34
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 157
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 382
LV 477
spoluvlastník 637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 12:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.