k.ú.: 649058 - Hřiměždice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540285 - Hřiměždice NUTS5 CZ020B540285
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 2409941
zahrada 304 187080
ovoc. sad 2 4633
travní p. 182 662006
lesní poz les(ne hospodář) 2 1940
lesní poz 181 2099335
vodní pl. nádrž umělá 4 4041
vodní pl. tok přirozený 6 766634
vodní pl. tok umělý 3 393
zast. pl. společný dvůr 3 597
zast. pl. zbořeniště 6 1466
zast. pl. 391 83073
ostat.pl. jiná plocha 56 49458
ostat.pl. manipulační pl. 12 6732
ostat.pl. neplodná půda 324 347128
ostat.pl. ostat.komunikace 108 135698
ostat.pl. pohřeb. 1 4094
ostat.pl. silnice 2 5660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14334
ostat.pl. zeleň 3 8185
Celkem KN 1980 6792428
Par. KMD 1980 6792428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 157
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 383
LV 479
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 20:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.