k.ú.: 649023 - Hřibsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 3160360
zahrada 82 54267
ovoc. sad 46 158344
travní p. 35 48071
lesní poz 13 36333
vodní pl. nádrž umělá 4 1674
vodní pl. tok přirozený 26 6778
vodní pl. tok umělý 42 15826
zast. pl. společný dvůr 12 2136
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 96 42970
ostat.pl. jiná plocha 39 38029
ostat.pl. manipulační pl. 35 39982
ostat.pl. neplodná půda 1 101
ostat.pl. ostat.komunikace 64 34946
ostat.pl. silnice 49 82265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4693
Celkem KN 964 3726810
Par. DKM 964 3726810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 94
LV 147
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.07.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 14:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.