k.ú.: 649023 - Hřibsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 3160360
zahrada 81 54278
ovoc. sad 45 158344
travní p. 35 48071
lesní poz 13 36333
vodní pl. nádrž umělá 4 1674
vodní pl. tok přirozený 26 6778
vodní pl. tok umělý 42 15826
zast. pl. společný dvůr 14 2210
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 95 42896
ostat.pl. jiná plocha 38 38029
ostat.pl. manipulační pl. 35 39982
ostat.pl. neplodná půda 1 101
ostat.pl. ostat.komunikace 64 34946
ostat.pl. silnice 49 82265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4683
Celkem KN 962 3726811
Par. DKM 962 3726811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 93
LV 145
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.07.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.07.2019 07:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.