k.ú.: 649007 - Hvězda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579301 - Hřibojedy NUTS5 CZ0525579301
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1200068
zahrada 49 115881
travní p. 54 170780
vodní pl. nádrž umělá 1 814
vodní pl. tok přirozený 4 6290
vodní pl. tok umělý 1 280
zast. pl. zbořeniště 4 2015
zast. pl. 36 14344
ostat.pl. jiná plocha 10 5220
ostat.pl. manipulační pl. 4 7258
ostat.pl. neplodná půda 37 30866
ostat.pl. ostat.komunikace 38 58485
ostat.pl. silnice 1 7477
ostat.pl. zeleň 4 3740
Celkem KN 284 1623518
Par. DKM 284 1623518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 35
LV 49
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2003 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 14.07.2003 1:1000 15.07.2003 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.