k.ú.: 648990 - Hřibojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579301 - Hřibojedy NUTS5 CZ0525579301
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 2445295
zahrada 113 208955
ovoc. sad 1 3236
travní p. 68 401537
lesní poz 42 593601
vodní pl. nádrž umělá 5 18960
vodní pl. tok přirozený 17 6265
vodní pl. tok umělý 7 8114
zast. pl. zbořeniště 9 3180
zast. pl. 100 50248
ostat.pl. jiná plocha 69 101699
ostat.pl. manipulační pl. 11 38105
ostat.pl. neplodná půda 35 42304
ostat.pl. ostat.komunikace 89 119995
ostat.pl. silnice 3 38740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1145
Celkem KN 663 4081379
Par. DKM 663 4081379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 97
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 126
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:1000 2010 06.12.2010
DKM-KPÚ 03.12.2010 1:1000 06.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 06.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.08.2019 07:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.