k.ú.: 648965 - Hřešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532762 - Pozdeň NUTS5 CZ0203532762
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 2330911
zahrada 62 23884
ovoc. sad 11 86089
travní p. 93 273009
lesní poz les s budovou 1 46
lesní poz 44 1046716
vodní pl. rybník 1 31380
vodní pl. tok přirozený 22 20714
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 31
vodní pl. zamokřená pl. 6 3810
zast. pl. společný dvůr 6 603
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 115 37797
ostat.pl. jiná plocha 28 14493
ostat.pl. manipulační pl. 12 6558
ostat.pl. neplodná půda 87 38571
ostat.pl. ostat.komunikace 72 60180
ostat.pl. silnice 6 36658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 6405
ostat.pl. zeleň 3 775
Celkem KN 986 4018659
Par. KMD 986 4018659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 114
LV 155
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2010
S-SK GS 1:2880 1841 24.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 01.06.2020 19:30

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.