k.ú.: 648949 - Hředle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541770 - Hředle NUTS5 CZ020C541770
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1760 5176026
chmelnice 518 728800
zahrada 266 161699
ovoc. sad 16 43183
travní p. 79 124119
lesní poz 393 1301688
vodní pl. nádrž umělá 5 2570
vodní pl. tok přirozený 51 6734
vodní pl. tok umělý 49 19768
vodní pl. zamokřená pl. 18 5074
zast. pl. společný dvůr 13 2649
zast. pl. zbořeniště 23 8220
zast. pl. 357 169511
ostat.pl. jiná plocha 231 151264
ostat.pl. manipulační pl. 55 73356
ostat.pl. neplodná půda 130 47000
ostat.pl. ostat.komunikace 307 135176
ostat.pl. pohřeb. 1 2194
ostat.pl. silnice 10 58602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12334
Celkem KN 4289 8229967
Par. DKM 1 687
Par. KMD 4288 8229280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 214
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 341
byt.z. byt 33
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 34
LV 417
spoluvlastník 601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 25.09.2020 05:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička