k.ú.: 648931 - Hředle u Zdic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531219 - Hředle NUTS5 CZ0202531219
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 1740
orná půda 500 2435239
zahrada mez, stráň 8 3045
zahrada 257 190482
ovoc. sad 3 8743
travní p. mez, stráň 9 33276
travní p. 278 1045887
lesní poz 40 8059468
vodní pl. nádrž umělá 1 4517
vodní pl. tok přirozený 64 103552
vodní pl. tok umělý 11 5113
vodní pl. zamokřená pl. 18 15193
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 280 94910
ostat.pl. jiná plocha 136 47051
ostat.pl. manipulační pl. 13 26536
ostat.pl. mez, stráň 14 18623
ostat.pl. neplodná půda 26 35915
ostat.pl. ostat.komunikace 122 154386
ostat.pl. pohřeb. 1 33
ostat.pl. silnice 8 49579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15086
ostat.pl. zeleň 3 4466
Celkem KN 1809 12352885
Par. KMD 1809 12352885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 274
LV 335
spoluvlastník 908

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2015
S-SK GS 1:2880 1840 11.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 22:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.