k.ú.: 648833 - Hrušovany u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583081 - Hrušovany u Brna NUTS5 CZ0643583081
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3142 5906180
vinice 197 188749
zahrada skleník-pařeniš. 1 17
zahrada 798 300888
ovoc. sad 43 54356
travní p. 47 31559
lesní poz 369 639562
vodní pl. nádrž umělá 2 243
vodní pl. rybník 2 4327
vodní pl. tok přirozený 130 31824
vodní pl. tok umělý 6 977
vodní pl. zamokřená pl. 30 6747
zast. pl. společný dvůr 25 7530
zast. pl. zbořeniště 14 3448
zast. pl. 1366 312694
ostat.pl. dobývací prost. 398 506216
ostat.pl. dráha 54 126354
ostat.pl. jiná plocha 437 207211
ostat.pl. manipulační pl. 180 127131
ostat.pl. neplodná půda 167 38039
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19
ostat.pl. ostat.komunikace 1236 276090
ostat.pl. pohřeb. 2 3741
ostat.pl. silnice 126 175616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 30675
ostat.pl. zeleň 81 59827
Celkem KN 8871 9040020
Par. DKM 8871 9040020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 475
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 267
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 226
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 21
Celkem BUD 1332
byt.z. byt 328
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 349
LV 1909
spoluvlastník 2913

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 12.12.2013 1:1000 12.12.2013 *)
THM-G 1:2000 01.10.1971 07.12.2016
THM-V 1:2000 01.10.1971 07.12.2016 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička