k.ú.: 648779 - Hrušovany u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563072 - Hrušovany NUTS5 CZ0422563072
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 3494806
zahrada 69 36694
travní p. 45 149555
lesní poz 2 11586
vodní pl. nádrž umělá 3 9268
vodní pl. tok přirozený 9 10641
vodní pl. tok umělý 3 7894
vodní pl. zamokřená pl. 5 9065
zast. pl. společný dvůr 13 3938
zast. pl. zbořeniště 11 2936
zast. pl. 150 45923
ostat.pl. dráha 1 13271
ostat.pl. jiná plocha 79 163528
ostat.pl. manipulační pl. 26 12628
ostat.pl. neplodná půda 93 273685
ostat.pl. ostat.komunikace 106 85289
ostat.pl. pohřeb. 3 2699
ostat.pl. silnice 6 37144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13570
ostat.pl. zeleň 68 22630
Celkem KN 862 4406750
Par. DKM 862 4406750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 69
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 1
Celkem BUD 140
LV 127
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.01.2018
DKM 1:1000 31.12.1996
ZMVM 1:5000 01.04.1985 30.12.1996
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička