k.ú.: 648761 - Hrušova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552895 - Přehořov NUTS5 CZ0317552895
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 973424
zahrada 64 46759
travní p. 221 434519
lesní poz 65 807705
vodní pl. rybník 5 25659
vodní pl. tok přirozený 7 831
vodní pl. tok umělý 43 10382
vodní pl. zamokřená pl. 4 6351
zast. pl. 49 21991
ostat.pl. jiná plocha 9 7208
ostat.pl. manipulační pl. 1 457
ostat.pl. neplodná půda 5 1055
ostat.pl. ostat.komunikace 40 38814
ostat.pl. silnice 26 12587
Celkem KN 695 2387742
Par. KMD 695 2387742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 48
LV 108
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1828 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 18:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička