k.ú.: 648752 - Hrušová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580341 - Hrušová NUTS5 CZ0534580341
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 4213453
zahrada 224 141003
ovoc. sad 1 247
travní p. 142 857395
lesní poz 23 246543
vodní pl. nádrž umělá 1 1819
vodní pl. tok přirozený 12 49872
vodní pl. tok umělý 18 65778
zast. pl. společný dvůr 2 81
zast. pl. zbořeniště 3 268
zast. pl. 207 95025
ostat.pl. dráha 3 31782
ostat.pl. jiná plocha 53 44278
ostat.pl. manipulační pl. 21 61110
ostat.pl. ostat.komunikace 111 153583
ostat.pl. pohřeb. 2 2834
ostat.pl. silnice 10 74956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7183
ostat.pl. zeleň 10 32475
Celkem KN 1053 6079685
Par. DKM 1053 6079685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 14
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 288
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.01.2002
DKM-KPÚ 02.03.2000 1:1000 02.03.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1839 02.03.2000
S-SK GS 1:2880 1839 28.01.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 01:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.