k.ú.: 648647 - Hrubý Jeseník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599638 - Hrubý Jeseník NUTS5 CZ0208599638
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1298 5734251
zahrada 252 204162
ovoc. sad 9 88474
travní p. 13 11900
vodní pl. nádrž umělá 2 5315
vodní pl. tok umělý 31 26562
zast. pl. zbořeniště 15 5501
zast. pl. 320 141430
ostat.pl. dráha 1 18717
ostat.pl. jiná plocha 75 63634
ostat.pl. manipulační pl. 2 1062
ostat.pl. neplodná půda 1 225
ostat.pl. ostat.komunikace 129 135956
ostat.pl. pohřeb. 1 1937
ostat.pl. silnice 3 38855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10537
ostat.pl. zeleň 4 2302
Celkem KN 2167 6490820
Par. KMD 2167 6490820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 178
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 4
Celkem BUD 315
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 489
spoluvlastník 798

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.07.2019 05:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.