k.ú.: 648639 - Hrubšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 900 2498101
zahrada 177 69979
ovoc. sad 74 29066
travní p. 294 825895
lesní poz 435 693685
vodní pl. nádrž umělá 1 2330
vodní pl. tok přirozený 6 82971
vodní pl. zamokřená pl. 1 10881
zast. pl. společný dvůr 31 3128
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 193 70421
ostat.pl. jiná plocha 52 50868
ostat.pl. manipulační pl. 82 61200
ostat.pl. neplodná půda 324 313196
ostat.pl. ostat.komunikace 242 80848
ostat.pl. silnice 9 17368
ostat.pl. zeleň 1 122
Celkem KN 2824 4810333
Par. DKM 2824 4810333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 178
LV 278
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2016
DKM 1:1000 14.12.2015
ZMVM 1:2000 01.02.1982 14.12.2015 1:1000,1:2000
THM-G 1:2000 01.01.1969 24.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 29.09.2020 07:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička