k.ú.: 648612 - Hrubčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589543 - Hrubčice NUTS5 CZ0713589543
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 7303183
zahrada 341 152955
ovoc. sad 4 16546
travní p. 7 5026
lesní poz les(ne hospodář) 1 19949
vodní pl. tok přirozený 2 75297
zast. pl. společný dvůr 4 443
zast. pl. zbořeniště 23 4172
zast. pl. 469 173918
ostat.pl. jiná plocha 68 14838
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 58
ostat.pl. manipulační pl. 112 105401
ostat.pl. neplodná půda 16 5789
ostat.pl. ostat.komunikace 168 267821
ostat.pl. pohřeb. 1 3279
ostat.pl. silnice 12 58646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15586
ostat.pl. zeleň 38 109407
Celkem KN 1614 8332314
Par. DKM 589 7813721
Par. KMD 1025 518593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 297
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 52
Celkem BUD 449
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 508
spoluvlastník 746

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2009
DKM-KPÚ 12.11.2001 1:1000 21.02.2002 *) KPÚ-extravilán
DKM 1:1000 01.07.2000 místní část Otonovice
S-SK ŠD 1:2500 1921 09.11.2009 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1921 12.11.2001 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1921


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička