k.ú.: 648523 - Ruprechtov u Hroznětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555185 - Hroznětín NUTS5 CZ0412555185
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 330403
zahrada 17 17852
travní p. 73 1984462
lesní poz les(ne hospodář) 29 616641
vodní pl. nádrž umělá 4 74146
vodní pl. rybník 1 8625
vodní pl. tok přirozený 10 8914
vodní pl. tok umělý 10 5919
vodní pl. zamokřená pl. 5 33913
zast. pl. zbořeniště 3 3207
zast. pl. 28 15782
ostat.pl. dobývací prost. 2 25397
ostat.pl. jiná plocha 19 72666
ostat.pl. manipulační pl. 6 31249
ostat.pl. neplodná půda 33 54285
ostat.pl. ostat.komunikace 33 44690
ostat.pl. silnice 2 18206
ostat.pl. zeleň 5 1823
Celkem KN 287 3348180
Par. DKM 287 3348180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 48
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2008 nové mapování
FÚO 1:2000 01.01.1975 07.09.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 06.06.2020 06:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.