k.ú.: 648477 - Hroubovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571504 - Hroubovice NUTS5 CZ0531571504
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 558168
zahrada 179 108911
ovoc. sad 8 19949
travní p. 32 59750
lesní poz 21 614055
vodní pl. nádrž přírodní 1 2676
vodní pl. tok přirozený 28 10559
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 221 58485
ostat.pl. jiná plocha 34 9114
ostat.pl. manipulační pl. 12 12568
ostat.pl. neplodná půda 8 2288
ostat.pl. ostat.komunikace 64 39359
ostat.pl. pohřeb. 1 3001
ostat.pl. silnice 2 15841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7596
ostat.pl. zeleň 3 1606
Celkem KN 798 1524206
Par. KMD 798 1524206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 217
LV 239
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2011
S-SK GS 1:2880 1839 06.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.08.2019 13:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.