k.ú.: 648353 - Hronětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537331 - Kostomlaty nad Labem NUTS5 CZ0208537331
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 5462330
zahrada 118 86556
travní p. 165 289704
lesní poz 1 10911
vodní pl. nádrž umělá 7 10743
vodní pl. tok přirozený 32 68035
vodní pl. tok umělý 17 23695
vodní pl. zamokřená pl. 9 15851
zast. pl. zbořeniště 2 719
zast. pl. 168 113231
ostat.pl. jiná plocha 49 36068
ostat.pl. manipulační pl. 31 52694
ostat.pl. neplodná půda 11 7656
ostat.pl. ostat.komunikace 143 89800
ostat.pl. silnice 96 76737
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5915
ostat.pl. zeleň 1 1009
Celkem KN 1484 6351654
Par. KMD 1484 6351654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 164
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 305
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2012
THM-V 1:2000 01.02.1975 29.06.2012
S-SK GS 1842 31.01.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 17:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.