k.ú.: 648329 - Hromnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558915 - Hromnice NUTS5 CZ0325558915
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 457 2823912
zahrada 320 203430
travní p. 217 537476
lesní poz les s budovou 4 133
lesní poz ostat.komunikace 1 3549
lesní poz 261 10969061
vodní pl. nádrž umělá 14 37724
vodní pl. tok přirozený 19 4722
vodní pl. tok umělý 24 3816
vodní pl. zamokřená pl. 58 19946
zast. pl. zbořeniště 2 5019
zast. pl. 327 122012
ostat.pl. dráha 3 70671
ostat.pl. jiná plocha 123 62548
ostat.pl. manipulační pl. 14 17611
ostat.pl. neplodná půda 219 406874
ostat.pl. ostat.komunikace 152 245965
ostat.pl. pohřeb. 2 3515
ostat.pl. silnice 49 132816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 6789
ostat.pl. zeleň 2 41
Celkem KN 2276 15677630
Par. DKM 2275 15677599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 227
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 307
LV 458
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2012
DKM 1:1000 11.10.2011
THM-V 1:2000 01.11.1980 17.12.2012
S-SK GS 1839 31.10.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.09.2020 23:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.