k.ú.: 648248 - Hrobice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585262 - Hrobice NUTS5 CZ0724585262
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 1512693
zahrada 223 143529
ovoc. sad 4 24422
travní p. 334 525766
lesní poz 144 1260189
vodní pl. nádrž umělá 3 404138
vodní pl. tok přirozený 10 8263
vodní pl. zamokřená pl. 7 10315
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 4 163
zast. pl. 272 175759
ostat.pl. jiná plocha 138 129959
ostat.pl. manipulační pl. 64 31851
ostat.pl. neplodná půda 135 68426
ostat.pl. ostat.komunikace 226 106447
ostat.pl. silnice 6 32968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7764
ostat.pl. zeleň 12 6098
Celkem KN 2129 4449249
Par. DKM 2129 4449249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 247
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 353
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1997 původně ZMVM, vyhotovena DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 10:08

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.