k.ú.: 648248 - Hrobice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585262 - Hrobice NUTS5 CZ0724585262
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 1478815
zahrada 230 165468
ovoc. sad 4 24422
travní p. mez, stráň 1 354
travní p. 339 543829
lesní poz 143 1260189
vodní pl. nádrž umělá 3 404138
vodní pl. tok přirozený 10 8263
vodní pl. zamokřená pl. 7 10315
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 3 121
zast. pl. 269 175417
ostat.pl. jiná plocha 139 129961
ostat.pl. manipulační pl. 61 31745
ostat.pl. neplodná půda 131 62693
ostat.pl. ostat.komunikace 225 106190
ostat.pl. silnice 6 32968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7764
ostat.pl. zeleň 12 6098
Celkem KN 2109 4449249
Par. DKM 2109 4449249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 352
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1997 původně ZMVM, vyhotovena DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:49

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.